آنجا راحت تر هستم. آنجا راحت تر است: http://www.facebook.com/pages/Hamide-Mozaffari http://www.facebook.com/hamide.mozaffari
/ 3 نظر / 39 بازدید
«از دست من» این می تواند آخرین اعتراف باشد خطاب به تویی که پنهان باشی چون قلب در پیراهن آویزانی که نیست بر شاخه های هرس ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 36 بازدید
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
7 پست